Lesen

Semua artikel yang ditulis di Penjejakan.com tersedia di bawah lesen Creative Commons Attribution-NonCommercial International 4.0.

Kami telah mendaftarkan hak cipta kandungan di 1

Untuk mengelakkan pertikaian yang tidak perlu. Kami ingin mengambil perhatian beberapa perkara yang berkaitan dengan hak cipta kandungan di Penjejakan.com. Jika anda berhasrat untuk menerbitkan atau menyebarkan di Laman Web atau Rangkaian Sosial lain.

Dilarang menggunakan kandungan di Penjejakan.com untuk tujuan komersial seperti: penerbitan, percetakan… untuk keuntungan.

Jangan sewenang-wenangnya mengedit kandungan atau ayat untuk mengelakkan salah faham pembaca.

Segala tindakan perkongsian hendaklah menyatakan dengan jelas sumber artikel daripada Penjejakan.com. Beberapa variasi yang mungkin adalah: Penjejakan.com, #Penjejakan, Penjejakan, Penjejakancom

Pematuhan peraturan di atas bergantung kepada muhibah kedua-dua pihak. Kami berharap anda akan mematuhi peraturan di Penjejakan.com. Sekian terima kasih.